Услуги

Счетоводни услуги:

Счетоводна къща “ ИРА 07″ ООД Ви предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване, съгласно българското национално данъчно и счетоводно законодателство:

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
 • Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС и МСС;
 • Изготвяне на счетоводна политика на Вашата фирма;
 • Водене на аналитична отчетност,;
 • Подготовка на дневници и СД по ЗДДС;
 • Представяне по електронен път пред НАП, НОИ, НСИ, Агенция по вписванията и други органи на държавната администрация;
 • Годишно приключване;
 • Статистически формуляри и годишни декларации и др;
 • ТРЗ изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и трудови книжки и всички видове документи и декларации свързни с обслужването на личния състав на Вашата фирма;
 • Представяне при данъчни ревизии и проверки от страна на органите на Приходната администрация;
 • Регистрация на ЕООД и ООД;

Ако искате да спестите пари и нерви, ако държите на прецизно, качествено обслужване и лично отношение към Вашия бизнес, ще се радваме да се свържете се с нас!